FANTASTIC RIBS! TENDER AND SOFT, BONES COME OUT EASILY!

Terms and conditions

Podaci o prodajnom mjestu

Naziv: PREMA SUNCU j.d.o.o. za ugostiteljstvo i usluge

Sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu, MBS 080967002

Porezni broj: 70941673587

Adresa sjedišta: 1. Loparska 24, Zagreb

Adresa prodajnog mjesta: Prodaja se vrši isključivo online putem, preuzimanje naručene robe eventualno je moguće na jednoj od naših prodajnih lokacija (Puljska ul. 9, 10000, Zagreb).

Broj telefona: +385916024661

Email adresa: hi@rnbfood.com

Proizvodi i usluge

R&B Food je najpoznatiji brand vrhunskih ribsa, odnosno svinjskih rebaraca na hrvatskom tržištu. 2012. godine, danas dobro poznati rez svinjskih rebaraca uveden je na hrvatsko tržište upravo zbog potrebe R&B Food restorana za takvom sirovinom. Ubrzo se ovaj poseban rez širi kao atraktivna namirnica po restoranima u Hrvatskoj, no tehnologija pripreme ove namirnice varira te se R&B Food već godinama ističe kvalitetom i posebnošću obrade.

R&B Food RIBSi su od sada u ponudi kao R&B Food RIBS Box kojeg krajnji korisnik od sada može kupiti putem našeg R&B Food Web Shopa! Radi se o mariniranim, termički obrađenim svinjskim rebarcima koja su spremna za završnu fazu na grillu u trajanju od 15 min! R&B Food RIBS Box sadrži i adekvatnu količinu R&B Food BBQ umaka te Grillin’ Manual na hrvatskom i engleskom jeziku kako bismo omogućili našim klijentima sve potrebne informacije putem kojih i sami doma mogu na roštilju napraviti RIBSe dostojne R&B Food-a.

R&B Food RIBS Box sadrži: cca. 1kg R&B RIBSa, 120ml R&B BBQ umaka, Grillin’ Manual (koji za vruće dane može poslužiti i kao lepeza). Cijene su izražene u kunama te sadrže PDV. Troškovi dostave nisu uključeni u navedene cijene.

Uvjeti prodaje

Načini i uvjeti plaćanja

Naručene proizvode možete platiti jednokratnim online plaćanjem kreditnim i debitnim karticama: Mastercard®, Maestro®, Visa.

Za procesiranje online plaćanja koristi se Monri Payment Gateway posrednik za kartična plaćanja.

Naručivanje proizvoda/usluga

Kako bi obavili kupnju na web shopu, registracija nije obavezna. Na početku procesa kupnje potrebno je kliknuti na navigacijski izbornik “SHOP” nakon čega se otvara zasebna stranica na kojoj se nalaze svi proizvodi koje je klikom na “FILTERS” moguće dodatno filtrirati. U slučaju da direktno želite pristupiti nekoj od kategorija, tada se prekrivanjem navigacijskog izbornika “SHOP” otvara padajući izbornik koji omogućava direktan pristup dostupnim kategorijama proizvoda.

Klikom na željeni proizvod otvara se zasebna stranica proizvoda gdje je moguće saznati sve informacije o proizvodu, odabrati količinu te dodati proizvod u košaricu klikom na gumb “ADD TO CART”. Nakon uspješnog dodavanja proizvoda u košaricu, iznad samog proizvoda prikazat će se crvena notifikacija koja govori da je proizvod dodan u košaricu i gdje je moguće pristupiti sadržaju košarice klikom na “VIEW CART”. U slučaju da želite dodati još proizvoda u košaricu, vratite se na “SHOP” page i nastavite kupnju. Također naknadno možete pristupiti košarici klikom na ikonu košarice u gornjem desnom kutu web shopa.

Prije nego dovršite kupnju potrebno je otvoriti košaricu gdje je moguće modificirati količinu proizvoda, ukloniti željene proizvode te aplicirati kupon za popust. Prilikom promjene količine proizvoda potrebno je potvrditi akciju klikom na gumb “UPDATE CART”, a nakon unosa kupona potrebno je potvrditi akciju klikom na gumb “APPLY COUPON”. Kada ste zadovoljni sa sadržajem košarice, nastavite na “CHECKOUT” stranicu klikom na gumb “PROCEED TO CHECKOUT”.

Za završetak procesa naručivanja na “CHECKOUT” stranici potrebno je unijeti obavezne podatke i nastaviti proces plaćanja jednom od dozvoljenih kartica: Mastercard, Maestro, Visa za čije se online procesiranje koristi Monri Payment Gateway posrednik za kartična plaćanja.

Uvjeti dostave i isporuke

Cijena se dostave ne obračunava prema težini paketa i naplaćuje se u paušalnome iznosu od 35,00 kn s PDV-om.

Cijena je navedena u pregledu košarice prije izvršenja plaćanja. Za narudžbe preko 450,00 kn s PDV-om cijena je dostave besplatna. Ti uvijeti vrijede za dostavu na području grada Zagreba.

Rok je isporuke 3-5 radnih dana za većinu proizvoda. Dostavu radimo direktno u vlastitoj organizaciji.

Kupcu je osigurana opcija preuzimanja pošiljke na jednom od naših prodajnih lokacija, pri čemu mu se ne obračunava trošak dostave.

Naručena će roba biti složena na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne može oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja naručene robe provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnome radniku, te odbiti preuzeti isporučenu robu na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.

Račun se dobiva s dostavljenim proizvodom.

Jednostrani raskid ugovora

Ugovor koji sklapate s PREMA SUNCU j.d.o.o. je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji postaje važeći isporukom proizvoda od strane PREMA SUNCU j.d.o.o. te izvršenim plaćanjem s vaše strane, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi uvjeti sastavni su dio uvjeta i pravila poslovanja između PREMA SUNCU j.d.o.o. prodaje i kupca.

Sukladno čl.72. st.1. Zakona o zaštiti potrošača, svaki ugovor sklopljen putem daljinske komunikacije (internetska trgovina) možete raskinuti ne navodeći razloge za to, u roku od 14 radnih dana, od dana kada ste primili proizvode. Ne morate navesti razlog za raskid ugovora, ali nas morate unutar tog roka obavijestiti trajnim medijem o svojoj odluci o raskidu ugovora (putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražavate svoju volju o raskidu ugovora, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte) poslanoj:

  • poštom na adresu: PREMA SUNCU j.d.o.o., 1.Loparska 24, 10000, Zagreb;
  • elektroničkom poštom na: hi@rnbfood.com.

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na ovom linku.

U slučaju jednostranog raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača. Nakon što primimo Vašu izjavu (obrazac), obavijestit ćemo Vas o primitku izjave o raskidu na trajnom mediju, a povrat plaćenog ćemo izvršiti nakon što nam roba bude vraćena (najkasnije 14 dana od dana kada ste nas obavijestili o svojoj odluci o raskidu ugovora).

Kupac je sukladno Zakonu o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Vaša odgovornost detaljno je utvrđena pravilnikom koji možete vidjeti na linku. Stoga, proizvodi koje vraćate moraju biti u dobrom stanju, neotvoreni, nekorišteni i u originalnoj ambalaži. Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana, smatra se da niste ispunili svoju obavezu povrata robe te Vam nismo dužni izvršiti povrat uplaćenih sredstava u cijelosti već se može raditi procjena umanjenja vrijednosti proizvoda.

Prihvaćanjem ovih uvjeta, prihvatili ste i odredbe spomenutog pravilnika (linku).

Izravne troškove povrata robe kupac je obavezan snositi sam ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora (u roku od 14 dana od kada je uputio izjavu o odluci za raskidom ugovora).

Kada nemate pravo na jednostrani raskid ugovora?

Nemate pravo na jednostrani raskid ugovora ako je predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe (svježa hrana, lako pokvarljiva hrana s mikrobiološkog gledišta i sl.).

Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći u Zakonu o zaštiti potrošača.

Materijalni nedostaci, pisani prigovori kupaca i sporovi

PREMA SUNCU j.d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske posebice Zakonu o obveznim odnosima.

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke te u tom slučaju sugeriramo da pošiljku kupac ne preuzima.

Molimo kupce da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.

U slučaju vidljivog nedostatka proizvoda kod preuzimanja pošiljke, kupac nije dužan dopremljeni proizvod preuzeti, može odbiti primitak, te ne snosi troškove dostave takvog proizvoda.

Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti PREMA SUNCU j.d.o.o., uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak PREMA SUNCU j.d.o.o. postupit će po Zakonu o obveznim odnosima.

U slučaju da je kupac iz bilo kojeg razloga nezadovoljan može uputiti prigovor putem e-maila: hi@rnbfood.com ili pismeno na adresu: PREMA SUNCU j.d.o.o., 1.Loparska 24, 10000 Zagreb.

Sukladno čl. 10. st. 5. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14), na Vaš pisani prigovor očitovat ćemo se odgovorom u pisanom obliku najkasnije 15 (petnaest) dana od dana primitka Vašeg prigovora. U pisanom prigovoru molimo napišite Vaše ime i prezime, te adresu za dostavu odgovora.

U slučaju spora između Kupca i Trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje.

U slučaju spora između Kupca i Trgovca, nastojat će problem riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Zagrebu.

Sukladno uredbi br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, postoji obveza trgovaca koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji da na svojim stranicama osiguraju elektronsku poveznicu s platformom za online rješavanje potrošačkih sporova. Platformi za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta kupac može pristupiti putem ove poveznice.

Način zaštite povjerljivih podataka

Izjava o sigurnosti online plaćanja

Svi dostupni tipovi kartica posjeduju specifične načine zaštite prodajnih mjesta i korisnika kartica:

  • Mastercard i Maestro: MasterCard Identity Check
  • Visa: Visa Secure

Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana uporabom SSL enkripcije. Stranice za naplatu putem interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prijenosa.

Time je omogućen siguran prijenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između korisnikovog računala i WebPay servisa, te obratno.

WebPay servis i financijske ustanove razmjenjuju podatke uporabom virtualne privatne mreže (VPN), koja je zaštićena od neautoriziranog pristupa.

Monri Payment Gateway je certificiran prema PCI DSS Level 1 sigurnosnom standardu propisanom Visa i Mastercard pravilima.

Trgovac ne pohranjuje brojeve kreditnih kartica i brojevi nisu dostupni neovlaštenim osobama.

Izjava o prikupljanju i korištenju osobnih podataka

PREMA SUNCU j.d.o.o. obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da
prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših
obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima
mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se
njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima
strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi
djelatnici PREMA SUNCU j.d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela
zaštite privatnosti.

Payment info (foreign buyers only)

All payments will be effected in Croatian currency. The charged amount on your credit card account is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations.