Rebro istarskog Boškarina (porcija za dvoje) prilog, salata, umaci i kruh.
Boškarin Rib (portion for two) side dishes, salads, sauces & bread.